Historie langs kystpilegrimsleia i Trøndelag

I samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim og regionalt pilegrimssenter på Smøla gjennomfører vi turer til nøkkelsteder langs Kystpilegrimsleia i Trøndelag. Med opplevelser alt fra Kvernes sør for Kristiansund og til Nidarosdomen i Trondheim. På noen av nøkkelstedene langs kystpilegrimsleia vil det være mulighet for omvisning, mens på andre steder vil det være oppslagstavler med informasjon. Det er også mulig å gå turer i områder rundt noen av nøkkelpungtene våre.

Båten vil kunne legge til i havner/småbåthavner i nærheten av de fleste nøkkelstedene også til nøkkelsteder som ikke betjenes av offentlig kommunikasjon.

Våre turer er fleksible og kan tilpasses med tanke på hvor dere vil overnatte, starte og avslutte turen. Turene tilpasses også hva slags opplevelser dere vil ha. Det være seg et religiøst fokus, et historisk fokus eller det å oppleve naturen. Dersom dere ønsker å oppleve norsk natur, vil et besøk på Sula gjerne markere et høydepunkt. For dere som vil reise på religiøse steder, kan kapellet i Austråttborgen bli høydepunktet.

Nedenfor har dere noen forslag på båtturer til nøkkelsteder fra Kvernes på Averøya til Nidarosdomen i Trondheim. 

Hvilke nøkkelsteder din gruppe ønsker å besøke vil være opp til dere, det kan være til ett sted eller flere.  Det kan være fra Trondheim og en rundtur hvor dere ender opp i Trondheim igjen eller fra andre steder langs pilegrimsleia. 

Aktuelle nøkkelsteder langs Trøndelagskysten

Kystpilegrimer i Trøndelag

Reins Kloster

Gårdsnavnet og beliggenheten, samt funn av gravhauger og røyser tyder på at Rein kan være en av de tidligst bosatte trøndelagsgårdene fra bronsealderen for omlag 3000 år siden.

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Museet Kystens Arv

Et spennende sted langs kystpilegrimsleia i Trøndelag. Det er et levende museum, med aktiviteter for hele familien. Som besøkende på museet er du velkommen inn i båtbyggeriet for å se båtbyggerne jobbe. 

Kystpilegrimsleia

Austråttborgen

Austråttborgen på Ørland kan føre sin stolte historie mer enn 800 år bakover i tid. Som sete for høvdinger og adelsmenn har herregården vært tilholdssted for mange mektige skikkelser i Norgeshistorien.

Pilegrimsleia i Trøndelag

Edøy gamle kirke

Edøy gamle kirke er en steinkirke fra 1100-tallet. Når vi kommer langs kystpilegrimsleia til Edøy er kirka det første man ser. Kirka har brunnet ned og er bygd opp igjen med utforming fra den opprinnelige kirka.

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Kvernes på Averøy

Kvernes på Averøy har opp i gjennom tidene hatt stor betydning som religiøst og kulturelt senter for store deler av Møre. Kvernes med sin beliggenhet og med sin unike historie er et godt stoppested for de som finner veien hit.

Kulisteinen - Norges dåpsattest

Kulisteinen

På Kuløy ligger Kulisteinen, et nasjonalt minnesmerke. Her ble navnet Norge for aller første gang nevnt, steinen blir benevnt som Norges dåpsattest. Steinen kan dateres og gir tydelig indikasjon på når kristendommen ble offisielt innført i Norge. 

Dolmsundet Kystkirke

Dolm middelalderkirke

Middelalderkirka ligger langs kystleia i Dolmsundet. Her har du mange kulturminner på begge sider av sundet. Dolm kirke er en av de eldste bygningene som fortsatt er i bruk langs Kystpilegrimsleia i Trøndelag. Kirka er omgitt av vakker natur. 

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Handelsstedet Hopsjø

Med historie tilbake til 1700-tallet er Hopsjø på Hitra et spennende reisemål. Her finner vi kanskje Norges eldste bevarte krambod hvor man kan kjøpe lokal kunst, souvernier og gammeldags godteri. Her får du også innblikk i hvalfangernes storhetstid. 

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Ørland Kirke

Ørland kirke (1250-1300) er Fosens eneste intakte middelalderkirke i stein. Kirken ligger på et gammelt maktsentrum som trolig også rommet et hedensk gudehov. 

Sula fyr i Solnedgang på kysten

Sula

Ute i havet utenfor Frøya ligger ei lita øy kalt Sula. Med sin idylliske beliggenhet har man utrolig utsikt i alle retninger. Det antas at det har vært kirke her siden 1400-tallet. Besøk også Sula fyr.

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Nidarosdomen

Nidarosdomen har en helt unik historie. Olav den Helliges gravkirke, Norges nasjonalhelligdom og kroningskirke. Pilegrimens endelige mål gjennom 1000år. 

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Nidaros Pilgrimsgård

På Nidaros Pilegrimsgård kan du få ditt pass stemplet, bli registrert i pilegrimsstatistikken, få adgangstegn til Nidarosdomen, motta Olavsbrevet og møte pilegrimspresten.

Populære pilegrimsturer vi kan tilby:

Alle turer med oss er mulig å justere etter eget ønske. 
Prisene som er oppgitt er kun for båtturen, overnatting og bespisning kommer i tillegg. 

To gode alternative startpunkt er Brekstad på Ørlandet eller Hasselvika i Indre Fosen. Begge disse har anløp av hurtigbåt både fra Kristiansund og Trondheim slik at det er enkelt å komme seg dit. Vi kan også legge opp turer med startpunkt  fra andre steder langs Kystpilegrimsleden.

Oppstart Kristiansund - 5 dager​

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Båttur videre til Frøya 
– Anbefalt overnatting: Sula Rorbuer

– Opplev Sula som helhet
– Båt til Ørland
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Båten videre går til Indre Fosen
– Anbefalt overnatting: Stadsbygd prestegård

– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Sula fyr i Solnedgang på kysten

Oppstart Kristiansund - 4 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Båttur fra Edøy til Sula på Frøya 
– Opplev Sula
– Anbefalt overnatting: Sula Rorbuer

– Opplev Sula som helhet
– Båt til Ørland
– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Båten over fra Austrått til Indre Fosen
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Oppstart Kristiansund - 4 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Båttur fra Edøy til Ørland
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Båten videre går til Indre Fosen
– Anbefalt overnatting: Stadsbygd prestegård

Dag 4: 
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Båtturer og fisketur

Oppstart Kristiansund - 3 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Båttur fra Edøy til Ørlandet
– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Båten videre går til Indre Fosen
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Kystpilegrimer i Trøndelag

Oppstart Trondheim - 5 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Båttur fra Edøy til Sula
– Anbefalt overnatting: Sula Rorbuer

– Opplev Sula som helhet
– Båten videre til Ørlandet
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Båten videre går til Indre Fosen
– Anbefalt overnatting: Stadsbygd prestegård

– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Oppstart Trondheim - 4 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Båttur fra Edøy til Ørland
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Båten videre går til Indre Fosen
– Anbefalt overnatting: Stadsbygd prestegård

– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Fjordtur til Halten

Oppstart Trondheim - 3 dager

– Båttur til Averøya
– Averøya og Kvernes Stavkirke.
– Gamle Kvernes folkemuseum
– Båt fra Kvernes til Edøy
– Anbefalt overnatting: Eco Camp

– Edøy gamle Kirke og Kulisteinen
– Regionalt Kystpilegrimssenter
– Båttur fra Edøy til Ørland
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Ørland Kirke
– Båten videre går til Indre Fosen
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Pilegrimsleia i Trøndelag

Oppstart Trondheim - 2 dager

– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Kanonene på Austrått
– Ørland Kirke
– Anbefalt overnatting: Austrått

– Båten videre går til Indre Fosen
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Oppstart Trondheim - dagsturer

– Båten over til Ørland
– Austråttborgen
– Rusasethvatnet
– Kanonene på Austrått
– Ørland Kirke
– Båt tilbake til Trondheim

– Båten til Indre Fosen
– Reins Kloster
– Museet Kystens Arv
– Båten over til Trondheim

Kystpilegrimsleia

Book din tur langs kystpilegrimsleia i Trøndelag

Skoglunds Fjord- og Fisketurer

Når sjøen kaller

Fugler synger og bølger bruser, sjøsprøyten treffer på nesetippen. Slapp av å la deg forføre av roen bare havet kan gi deg. 

Opplev Trøndelagskysten på sitt aller beste når sola stiger opp bak fjellveggene.